Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z systemem rejestracji środków ochrony roślin oraz z zagadnieniami dotyczącymi obecności pozostałości pestycydów w aspekcie bezpieczeństwa żywności.

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z aktualną wiedzą dotyczącą zasad oceny ryzyka bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę, zasad prowadzenia badań monitoringowych oraz postępowania w sytuacjach przekroczenia wskaźników fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych jakości wody, w kontekście zapisów jakie zostały wprowadzone do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

   
© NIZP-PZH