Szkolenie ma celu przybliżenie słuchaczom zagadnień dotyczących biologii komórki eukariotycznej przedstawionych na modelu Candida.

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z metodami molekularnymi stosowanymi w identyfikacji grzybów patogennych.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z kryteriami rozpoznania klinicznego i laboratoryjnego boreliozy z Lyme i innych bakteryjnych chorób przenoszonych przez kleszcze.

   
© NIZP-PZH