Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym

 

Planowane kursy na 2019 rok*

 

Lp.

Tematyka kursu

Termin

Kierownik kursu

1

2

4

5

Główne problemy związane z nieprawidłową jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - aktualne zasady postępowania w świetle wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.2017, 2294)

17 kwietnia

Dr Renata Matuszewska

Mycie i dezynfekcja – krytyczne ogniwa w łańcuchu procesów dekontaminacji wyrobów medycznych

29 maja

Dr Agnieszka Chojecka

Borelioza z Lyme i inne bakteryjne choroby przenoszone przez kleszcze - rozpoznanie kliniczne i laboratoryjne

22 maja

Dr hab. Tomasz Chmielewski

Kursy specjalizacyjne – epidemiologia,

Listopad 2019 r.

Dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz

 

 

*Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń –2019”

 

   
© NIZP-PZH