Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z aktualną wiedzą dotyczącą zasad zatwierdzania oceny ryzyka bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę, zasad prowadzenia badań monitoringowych oraz postępowania w sytuacjach przekroczenia wskaźników fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych jakości wody, w kontekście zapisów w rozporządzeniu MZ w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

   
© NIZP-PZH