Lp.

Tematyka kursu

Liczba uczestników

Termin

Kierownik kursu

Zakażenia grzybicze

10/15

II kwartał

Dr Monika Staniszewska

Sterylizacja i dezynfekcja jako podstawowe procesy dekontaminacji w placówkach służby zdrowia

10/20

I/IIkwartał

Dr Agnieszka Chojecka

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3

5-9/10-12

II kwartał

Dr Katarzyna Pancer

Borelioza z Lyme i inne bakteryjne choroby przenoszone przez kleszcze - rozpoznanie kliniczne i laboratoryjne

10/15

I/II kwartał

Dr hab. Tomasz Chmielewski

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady jego oceny – aktualne wymagania w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia

20-80

II kwartał

Dr Bożena Krogulska

Metody oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności dla celów kontroli zgodności z wymaganiami UE

4/12

II kwartał

Mgr Andrzej Starski

Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego

10/15

III kwartał

Dr Tomasz Wołkowicz

Biologia komórki eukariotycznej – model Candida

10/15

III/IV kwartał

Dr Monika Staniszewska

Molekularna identyfikacja grzybów patogennych z materiału klinicznego. Aminopeptydaza 2 (APE2) jako marker patogenezy Candida

10/15

III/IV kwartał

Dr Monika Staniszewska

Pozostałości pestycydów – aspekty prawne i praktyczne w obrocie żywnością

10/15

IV kwartał

Dr Katarzyna Czaja

Problemy onkologiczne w onkologii

10/15

IV kwartał

Prof. Magdalena Bielska-Lasota

 
 

Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń wiosna-lato 2018”

   
© NIZP-PZH