Lp. Tematyka kursu Termin Kierownik kursu
1 2 3 4

Metody oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności dla celów kontroli zgodności z wymaganiami UE

Maj 2017 r

Mgr Andrzej Starski

Zakład Bezpieczeństwa Żywności

Problemy onkologiczne w onkologii II poł. listopada 2017 r

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Bielska-Lasota

Zakład Promocji Zdrowia i Szkolenia Podyplomowego

Zapobieganie i zwalczanie zakażeń wirusowych

(kurs jednodniowy – wykłady)

29 marca 2017 r

Dr Agnieszka Trzcińska

Zakład Wirusologii

Borelioza z Lyme i inne bakteryjne choroby przenoszone przez kleszcze - rozpoznanie kliniczne i interpretacja wyników badań laboratoryjnych 24 kwietnia 2017 r

Dr hab. Tomasz Chmielewski

Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych

Zasady diagnostyki boreliozy z Lyme wg ECDC

26 kwietnia 2017 r

Prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

Samodzielna Pracownia Riketsji, Chlamydii i Krętków Odzwierzęcych

Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom
– aktualne teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu sterylizacji
i dezynfekcji
27-28. kwietnia 2017 r.

Dr Agnieszka Chojecka

Zakład Bakteriologii

Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego. 22 września 2017 r.

Dr Tomasz Wołkowicz

Zakład Bakteriologii

Koszty pośrednie w ochronie zdrowia 7 czerwca 2017 r.

Mgr Olga Partyka

Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3

22-24 maja 2017 r

Dr Katarzyna Pancer

Laboratorium BSL-3

Metodyczne aspekty zastosowania metody losowego pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia w monitorowaniu stężeń metali w świetle nowych wymagań Dyrektywy Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. 26 października 2017 r

Dr Sławomir Garboś

Zakład Higieny Środowiska

Pasożyty wieku dziecięcego – problem wstydliwy lecz nadal aktualny III kwartał 2017 r

lek. wet. Dawid Jańczak

Zakład Parazytologii

Choroby pasożytnicze przenoszone drogą pokarmową.

III kwartał 2017 r

lek. wet. Dawid Jańczak

Zakład Parazytologii

Pozostałości pestycydów – aspekty prawne i praktyczne w obrocie żywnością 20 października 2017 r.

Dr Katarzyna Czaja

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka14

14.

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady jego oceny – aktualne wymagania w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia

16 listopada 2017 r

Dr Bożena Krogulska –

Zakład Higieny Środowiska15.

15.

Identyfikacja grzybów patogennych z uwzględnieniem dermatofitów i grzybów pleśniowych

4 października

2017 r

Dr Monika Staniszewska

Samodzielna Pracownia Promieniowców i Grzybów Niedoskonałych

16.

Pasożyty i ich potencjał zoonotyczny – prawda i mity, czyli co mówić właścicielom zwierząt.

IV kwartał 2017 r

Lek. wet. Dawid Jańczak

Zakład Parazytologi

17.

Pasożyty stref tropikalnych i subtropikalnych – nowe wyzwanie wobec rozwoju turystyki.

IV kwartał 2017 r

Lek. wet. Dawid Jańczak

Zakład Parazytologii

 
 

Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń wiosna-lato 2017”

   
© NIZP-PZH