Lp.

Tematyka kursu

Liczba uczestników

Termin

Kierownik kursu

1

2

3

4

5

Zakażenia grzybicze

10/15

18.06.br

Dr Monika Staniszewska

Procesy dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w placówkach służby zdrowia w świetle nowych wytycznych 2017.

10/20

19.04.br

Dr Agnieszka Chojecka

Zasady funkcjonowania i bezpiecznej pracy w laboratorium BSL-3

5-9/10-12

28-30.05.br

Dr Katarzyna Pancer

Borelioza z Lyme i inne bakteryjne choroby przenoszone przez kleszcze - rozpoznanie kliniczne i laboratoryjne

10/15

22.05.br

Dr hab. Tomasz Chmielewski

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zasady jego oceny – aktualne wymagania w świetle nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia

20-80

24.05.br

Dr Bożena Krogulska

Metody oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w żywności dla celów kontroli zgodności z wymaganiami UE

6/12

12-13.06.br

Mgr Andrzej Starski

Diagnostyka zakażeń przewodu pokarmowego

10/15

21.09.

Dr Tomasz Wołkowicz

Biologia komórki eukariotycznej – model Candida

10/15

25.09.br

Dr Monika Staniszewska

Molekularna identyfikacja grzybów patogennych z materiału klinicznego. Aminopeptydaza 2 (APE2) jako marker patogenezy Candida

10/15

14.11.br

Dr Monika Staniszewska

Pozostałości pestycydów – aspekty prawne i praktyczne w obrocie żywnością

10/15

20.11.br

Dr Katarzyna Czaja

Problemy onkologiczne w epidemiologii

10/15

IV kwartał

Prof. Magdalena Bielska-Lasota

 
* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania kursu w przypadku niedostatecznej liczby uczestników oraz zmiany terminu kursu 

Szczegółowe informacje dot. szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie CKK w zakładce „Oferta szkoleń wiosna-lato 2018”

   
© NIZP-PZH