Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z systemem rejestracji środków ochrony roślin oraz z zagadnieniami dotyczącymi obecności pozostałości pestycydów w aspekcie bezpieczeństwa żywności.

   
© NIZP-PZH