O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z systemem rejestracji środków ochrony roślin oraz z zagadnieniami dotyczącymi obecności pozostałości pestycydów w aspekcie bezpieczeństwa żywności.

ZAKRES SZKOLENIA

  • Zagadnienia związane z bezpieczeństwem konsumenta w aspekcie rejestracji środków ochrony roślin
  • Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności
  • Wymagania dotyczące metod analitycznych wykorzystywanych w urzędowej kontroli i monitoringu żywności
  • Wspólnotowe uregulowania prawne dotyczące pozostałości pestycydów w żywności
  • Ocena ryzyka w przypadku przekroczeń wartości NDP dla pestycydów

ADRESACI SZKOLENIA

  • Producenci żywności oraz jednostki zajmujące się ich obrotem
  • Laboratoria oznaczające pestycydy w żywności

KIEROWNIK SZKOLENIA

Dr n. biol. Katarzyna Czaja

TERMIN SZKOLENIA

20 listopada 2018

CZAS TRWANIA

1 dzień:           20.11.2018 r. w godz. 930 – 1615

ZAPISY         

od dnia 8 października 2018 r. do dnia 06 listopada 2018 r., należy wypełnić formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CENA SZKOLENIA

400 zł od osoby*

*szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.)

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE

  • udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, możliwość konsultacji z wykładowcami
  • przerwy kawowe
  • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

MIEJSCE SZKOLENIA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24; 00 – 791 Warszawa

Sala im. prof. Feliksa Przesmyckiego, piętro III, budynek C

KONTAKT

Informacje merytoryczne :
Dr n. biol. Katarzyna Czaja
Informacje organizacyjne:

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl

lub telefonicznie:

Jolanta Muszyńska :        22 54 21 380

Katarzyna Zacharczuk:    22 54 21 244

Magdalena Rzeczkowska: 22 54 21 263

Harmonogram

Godziny trwania zajęć/wykładów *

Temat zajęć/wykładu

9.30 – 9.40

Otwarcie kursu

9.40 – 10.15

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie żywności

10.15 – 11.00

Rejestracja środków ochrony roślin jako element strategii bezpieczeństwa żywności.

11.00 – 11.45

Zasady ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) pestycydów w żywności.

11.45 – 12.00

Przerwa

12.00 – 12.45

Analityka pozostałości pestycydów w żywności zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej.

12.45 – 13.30

Wspólnotowe uregulowania prawne dotyczące pozostałości pestycydów w żywności.

13.30 – 14.00

Przerwa

14.00 – 14.45

Kontrola pozostałości pestycydów w żywności.

14.45 – 15.30

Ocena ryzyka w przypadku przekroczeń NDP dla pestycydów.

15.30 – 16.15

Dyskusja, zakończenie kursu


Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu kursu

Wykładowcy

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij e-mail
(opcjonalnie)

Artykuły

   
© NIZP-PZH