O szkoleniu

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie kursantów z aktualną wiedzą dotyczącą zasad oceny ryzyka bezpieczeństwa zaopatrzenia ludności w wodę, zasad prowadzenia badań monitoringowych oraz postępowania w sytuacjach przekroczenia wskaźników fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych jakości wody, w kontekście zapisów jakie zostały wprowadzone do nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Zmiany w zapisie nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz kwestie związane z interpretacją zapisów
 • Zasady oceny ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
 • Badania w kontrolnym i przeglądowym monitoringu wody przeznaczonej do spożycia
 • Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów dodatkowych jakości wody
 • Wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie
 • Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a jej bezpieczeństwo zdrowotne
 • Zmiany w normach metodycznych w obszarze mikrobiologii wody

Szkolenie ma formę wykładów.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Pracownicy nadzoru działów higieny komunalnej oraz laboratoriów badania wody w stacjach sanitarno-epidemiologicznych
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie i kontrolę jakości produkowanej wody w zakładach wodociągowych

KIEROWNIK SZKOLENIA

Dr n. przyr. Bożena Krogulska

TERMIN SZKOLENIA

16 listopada 2017

CZAS TRWANIA

1 dzień: 16.11. 2017 r. w godz. 930 – 1550

ZAPISY

od dnia 25 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r., należy wypełnić formularz zgłoszenia

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CENA SZKOLENIA

400 zł od osoby*

*szkolenie jest zwolnione z podatku VAT na podstawie § 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 736 z późn. zm.)

KOSZT UCZESTNICTWA OBEJMUJE

 • udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, możliwość konsultacji z wykładowcami
 • przerwy kawowe i obiadowe
 • certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz dojazdu.

MIEJSCE SZKOLENIA

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24; 00 – 791 Warszawa

Aula im. Ludwika Rajchmana, piętro III, budynek C

KONTAKT

Informacje merytoryczne :

Dr n. przyr. Bożena Krogulska

Informacje organizacyjne:

Pytania prosimy kierować pod adres e-mail: ckk.nizp@pzh.gov.pl

lub telefonicznie:

Katarzyna Zacharczuk:    22 54 21 244

Jolanta Muszyńska :        22 54 21 380

Magdalena Rzeczkowska: 22 54 21 263

Harmonogram

Godziny trwania zajęć/wykładów i przewidywanych przerw wraz z podziałem na dni

Temat zajęć/wykładu

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15

Otwarcie

10.15 – 11.00

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia . w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

11.00 – 11.45

Zasady oceny ryzyka jako podstawa zmian w programie monitorowania jakości wody   przeznaczonej do spożycia przez ludzi

11.45 – 12.15

Zasady współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z laboratoriami wykonującymi badania jakości wody

12.15 – 12.45

Bezpieczeństwo zdrowotne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a podwyższone wartości parametrów wskaźnikowych jakości wody.

12.45 – 13.00

Pytania + dyskusja

13.00 – 13.45

Przerwa na lunch i prezentacje firm

13.45 – 14.30

Wymagania dot. ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie.

14.30 – 15.00

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody, a jej bezpieczeństwo zdrowotne.

15.00 – 15.30

Zmiany w normach metodycznych w obszarze mikrobiologii wody

15.30 - 15.50

Pytania + dyskusja

Formularz zgłoszeniowy


Dane kontaktowe

Imię
Nazwisko
Telefon
Fax
E-mail
Ulica
Numer domu
Kod pocztowy
Miejscowość
Dane do faktury
Nazwa
NIP (bez myślników)
Przepisz kod z obrazka
captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com


   
© NIZP-PZH